Mestská rada prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania 12. Mestského zastupiteľstva

Mestská rada prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania 12. Mestského zastupiteľstva

Rokovalo sa o harmonograme sčítania obyvateľstva, či o dodatkoch VZN.

Najnovšie z iných TV